SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID


Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Oirschot (SBBO) is in 1996 opgericht op initiatief van de gemeente Oirschot, Regio Politie Brabant Zuid-Oost en ondernemersverenigngen van Oirschot. De stichting heeft als doel de toenemende criminaliteit op bedrijventerreinen een halt toe te roepen. SBBO weet als een van de eerste in de regio een goed draaiend en breed gedragen collectief van de grond te krijgen! De resultaten zijn een voorbeeld voor veel bedrijventerreinen en hun bestuur in de regio.
Projects 2013

  • oirschot
  • sbbs
  • Vonder

Postbus 196
5688 ZK Oirschot
www.oirschotveilig.nl
info@oirschotveilig.nl

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot (SBBO)

Gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid.

Op dit moment beveiligt een draadloos camerasysteem met domecameras en kentekenherkenningcameras onze terreinen.

Tevens wordt er gesurveilleerd. Het integrale beveiligingsplan is er voor alle ondernemers op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Oirschot, alsmede in de buitengebieden. Het plan staat onder toezicht en begeleiding van de SBBO.

systeem